06 - 22 56 83 68
info@helinadvies.nl

Over Helin advies

Helin advies is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen en implementeren van proces- en dienstinnovaties. Helin advies brengt structuur aan, analyseert en begeleidt veranderprocessen en het in beweging brengen van mensen in het kader van complexe veranderingen in zorg en welzijn. Helin advies doet dit binnen organisaties en vooral ook tussen organisaties.

Referenties

“Ik heb Henk-Jan leren kennen als een bedachtzame en prettige persoonlijkheid die uitstekend in staat is om projecten te ontwikkelen en te managen. Zijn kwaliteit is dat hij deze goed weet te plaatsen in de context waardoor tijdig en accuraat op omgevingsveranderingen kan worden geanticipeerd. Henk-Jan heeft een grote gevoeligheid voor wat mensen beweegt en hoe zij werken en het is zijn bijzondere kwaliteit dat hij die menselijke kant direct en met grote zorgvuldigheid kan verdisconteren in zijn werk.”

Irma Hofte, Nederlands Instituut van Psychologen
06 - 22 56 83 68